logo1
kabeljauw

>Vis zien, kopen
en proeven!

Disclaimer

Disclaimer
Stichting promotie historische haven Den Oever, hierna te noemen SPHHDO, verleent u hierbij toegang tot www.denoeverhoofdstadvandezeeversevis.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. SPHHDO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.denoeverhoofdstadvandezeeversevis.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van stichting promotie historische haven Den Oever.

Beperkte aansprakelijkheid
SPHHDO spant zich in om de inhoud van www.denoeverhoofdstadvandezeeversevis.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.denoeverhoofdstadvandezeeversevis.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SPHHDO.

In het bijzonder zijn prijzen en data op www.denoeverhoofdstadvandezeeversevis.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.denoeverhoofdstadvandezeeversevis.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SPHHDO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende logo's, concept- en huisstijlonderdelen, lay-out, beeldmateriaal en teksten liggen bij de oorspronkelijke makers, tenzij uitdrukkelijk overgedragen aan SPHHDO. Overig materiaal mag voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden mits er een duidelijke bronvermelding wordt geplaatst. SPHHDO gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Nadere informatie: Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Met voorbehoud van alle rechten. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

versie: dics_01-2014