logo1
kabeljauw

Aanlandplicht zorgt voor ecologische problemen

test1 test2 test3 test1 test2 test3 test3

Aanlandplicht zorgt voor ecologische problemen

De wetenschappers van de University of Stratclyde in het Schotse Glasgow zeggen dat er flink wat nadelige gevolgen zitten aan het verplicht aanvoeren van de bijvangst, de zogenaamde 'discardban'.

Vanaf dit jaar moeten vissers -in stappen- hun volledige bijvangst aan wal brengen. Juist die handeling is schadelijk voor de natuur en het ecosysteem, blijkt uit het onderzoek van de Schotten. Juist de jonge vis die veelal als bijvangst geldt, moet doodgemaakt worden en aan land gebracht worden. 

 Op dit moment wordt de jonge vis nog overboord gezet. Een deel van de vis overleeft deze handeling; het resterende deel eindigt in de maag van zeevogels of waterdieren. Deskundigen verwachten dat vooral de vogels het land intrekken omdat hun maaltijd niet meer op zee te vinden is. 

Vooralsnog geldt de aanlandplicht dit jaar voor de haring- en makreelvissers. Volgend jaar moeten ook tongvissers aan de strenge Europese regels voldoen. In de visserijsector is veel verzet tegen het plan. VisNed, de belangenorganistatie van de Nederlandse kottervissers, probeert het ministerie ervan te overtuigen dat beter nog meer gezocht kan worden naar nieuwe vangsttechnieken waarbij bijvangst minimaal is.

Daarnaast is nog niet bekend wat met de grote hoeveelheid bijvangst gaat gebeuren.